Thử nghiệm đặc tính cơ lý

Thử nghiệm đặc tính cơ lý | Độ cứng | Kéo | Nén | Uốn ...

17 TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ THƯỜNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM RUNG XÓC - PHẦN 3

Cùng tìm hiểu sơ lược về 5 tiêu chuẩn còn lại thường được áp dụng phổ biến hiện nay cho các hệ thống thử nghiệm rung xóc động lực học.

Xem thêm

17 TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ THƯỜNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM RUNG XÓC - PHẦN 2

Tiếp tục tìm hiểu các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến trong thử nghiệm rung xóc liên quan đến các lĩnh vực trong sản xuất và dịch vụ hiện nay

Xem thêm

17 TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ THƯỜNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM RUNG XÓC

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số tiêu chuẩn quốc tế mà một hệ thống thử nghiệm rung xóc thường được áp dụng.

Xem thêm

Phương pháp thử nghiệm rung xóc dùng xung ngẫu nhiên theo chu kỳ - Periodic Random Excitation

Phương thức thử nghiệm bằng máy rungđược sử dụng rộng rãi để phân tích phương thức thử nghiệm và để thu được các chức năng đáp ứng tần số. Có thể sử dụng máy rung ở một hoặc nhiều chế độ. Loại dao động được sử dụng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của kết quả thử nghiệm và các chức năng đáp ứng tần số

Xem thêm

Phương pháp chuẩn bị mẫu thử kéo cho vật liệu nhựa - cao su

Để đánh giá độ bền kéo của các vật liệu bằng nhựa và cao su. Người ta cũng đưa ra các yêu cầu về việc chuẩn bị mẫu tùy thuộc vào tính chất của vật liệu đó.

Xem thêm

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ MFI (CHỈ SỐ NÓNG CHẢY CỦA NHỰA) theo tiêu chuẩn ASTM D 1238 và ISO 1133

  • Chỉ số MFI hay còn gọi là chỉ số chảy của nhựa (melt flow index hoặc melt flow rate-MFR): xác định đặc tính dòng chảy của vật liệu (nhựa) tại nhiệt độ và áp suất nhất định.
  • Hiện nay có 2 tiêu chuẩn quốc tế phổ biến để xác định chỉ số chảy:  ASTM D1238 và ISO 1133.

Xem thêm