Tủ thử nghiệm shock nhiệt

Tủ thử nghiệm sốc nhiệt 2 zone KOMEG

Tủ thử nghiệm sốc nhiệt 2 zone KOMEG

Tủ thử nghiệm sốc nhiệt 2 buồng được trang bị buồng nóng và buồng lạnh có kiểm soát nhiệt độ riêng biệt.

Cung cấp phạm vi sốc nhiệt từ -80℃ ĐẾN +200℃.

Tủ shock nhiệt hai buồng

Tủ shock nhiệt hai buồng (hay tủ sốc nhiệt hai buồng) được sử dụng để thử nghiệm độ bền của mẫu

Khi có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột (từ buồng có nhiệt độ cao xuống buồng có nhiệt độ thấp hoặc ngược lại)

Tủ shock nhiệt ba buồng

Tủ shock nhiệt ba buồng (hay tủ sốc nhiệt ba buồng, thermal shock test chamber ) được sử dụng để thử nghiệm độ bền của mẫu

Khi có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột (từ cao xuống thấp hoặc ngược lại)

Tủ thử nghiệm sốc nhiệt (Air to Liquid)

Tủ thử nghiệm sốc nhiệt (Air to Liquid)

Hãng sản xuất: BiA - Pháp

Thử nghiệm sốc nhiệt khí nóng tới chất lỏng

Dải nhiệt độ khí:  RT+10˚C ~ +200 ˚C

Dải nhiệt độ chất lỏng: 0˚C ~ +4 ˚C

Kích thước giỏ test: 300x300x300mm or 500x500x500mm

Tiêu chuẩn: ISO 16750, LV124, VW80000-K12, K13