Phòng thử nghiệm Walk-in chamber

Walk-in chamber (Phòng nhiệt độ độ ẩm)

Walk-in Chamber là phòng thử nghiệm khí hậu mà chúng ta có thể đi vào bên trong để sắp đặt sản phẩm

Phòng Walk-in chamber có thể cho ra các môi trường khác nhau như nóng, lạnh, khô, ẩm.

Walk-in Aging Room

Walk-in Aging Room hay còn gọi là Phòng thử nghiệm lão hóa ở nhiệt độ cao

Walk-in Aging Room để kiểm tra khả năng thích ứng của các sản phẩm với môi trường nhiệt độ cao

Ứng dụng:được sử dụng rộng dãi trong điện tử, viễn thông, ngành nhựa, cao su, ô tô , xe máy.v.v.

Walk in Salt Spray Test Chamber

Walk in Salt Spray Test Chamber

Model: TMJ-9703R

Maker: T-Machine / Taiwan