Các phương pháp thử nghiệm không phá hủy

Các phương pháp thử nghiệm không phá hủy | Siêu âm | X-ray

Tìm hiểu sâu hơn về Máy kiểm tra không phá hủy bằng tia X

Máy kiểm tra không phá hủy bằng tia X, tiếng Anh là “X-ray Non-destructive Inspection” là phương pháp sử dụng tia X để chiếu xuyên qua mẫu cần kiểm tra và thu lại hình ảnh trên bộ thu tín hiệu kỹ thuật số (detector) hay có thể gọi là camera thu tín hiệu tia X (X-ray camera)

Xem thêm