Hiệu chuẩn định kỳ

Bảo trì bảo dưỡng máy quang phổ phát xạ phân tích thành phần vật liệu kim loại nền thép tại Long An

Những ngày cuối tháng 11/2022, HUST VIỆT NAM tiến hành thực hiện công việc bảo dưỡng hiệu chuẩn máy quang phổ phát xạ phân tích thành phần vật liệu kim loại nền thép cho khách hàng tại Long An

Xem thêm

BẢO DƯỠNG & HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ CỨNG QATM TẠI NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH - Phần 3: MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VICKERS

Nhà máy Formosa - Hà Tĩnh đã đầu tư một bộ thiết bị bao gồm 06 Máy đo độ cứng của hãng QATM để kiểm soát độ cứng theo các phương pháp Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop

Xem thêm

BẢO DƯỠNG & HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ CỨNG QATM TẠI NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH - Phần 2: MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL

Nhà máy Formosa - Hà Tĩnh đã đầu tư một bộ thiết bị bao gồm 06 Máy đo độ cứng của hãng QATM để kiểm soát độ cứng theo các phương pháp Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop

Xem thêm

BẢO DƯỠNG & HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ CỨNG QATM TẠI NHÀ MÁY FORMOSA HÀ TĨNH - Phần 1: MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL

Với mục đích kiểm soát chất lượng cũng như nghiên cứu về chỉ tiêu độ cứng của vật liệu kim loại trong quá trình sản xuất. Nhà máy Formosa - Hà Tĩnh đã đầu tư một bộ thiết bị bao gồm 06 Máy đo độ cứng của hãng QATM để kiểm soát độ cứng theo các phương pháp

Xem thêm

Bảo trì bảo dưỡng máy quang phổ phát xạ S1 Minilab 150 tại Long An

Ngày 5/11/2021 HUST VIỆT NAM hoàn thành công việc bảo dưỡng hiệu chuẩn máy Quang Phổ phát xạ (Optical Emission Spectrometry) Mini Lab S1 cho khách hàng tại Long An

Xem thêm

Hiệu chuẩn máy quang phổ phát xạ S1 Minilab 150

Khách hàng sử dụng máy quang phổ là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; trong đó các sản phẩm được sản xuất chủ yếu từ đồng.

Xem thêm