Phân tích đặc tính hóa học

Phân tích đặc tính hóa học | Máy phân tích G7 giá tốt

Máy quang phổ phân tích thành phần kim loại: nguyên lý và phân loại

Máy quang phổ phân tích thành phần kim loại được đề cập ở đây là phương pháp sử dụng hồ quang điện đốt cháy bề mặt mẫu. 

Xem thêm

Máy quang phổ huỳnh quang tia X (XRF) là gì?

Máy quang phổ huỳnh quang tia X trên thị trường có thể chia thành 2 loại: Máy quang phổ tán xạ năng lượng tia X và máy quang phổ tán xạ bước sóng tia X.

Xem thêm

Phần 1: Austenite dư là gì và nó ảnh hưởng đến các tính chất của vật liệu như thế nào?

Austenite dư là gì?

Austenite dư hay Austenit dư (Retained Austenite - RA) là lượng Austenite không chuyển hóa thành Martensite trong thép sau quá trình làm nguội kết thúc

Xem thêm