Máy đo kích thước 2D

Máy đo phóng ảnh VMM kiểu bằng tay (Manual)

Model: VMM S & VMM D Series

Hãng sản xuất: Carmar - Đài Loan

Máy đo kích thước bằng hình ảnh kiểu tự động (CNC)

Model: VMM C Series

Hãng sản xuất: Carmar - Đài Loan

Máy đo 2D bán tự động

Model: VMM 5040M

Hãng sản xuất: Carmar - Đài Loan

Máy đo kích thước 2 chiều để sàn

Model: VMM 5040C

Hãng sản xuất: Carmar - Đài Loan

Máy đo 2D cỡ lớn

Model: VMM 6060C

Hãng sản xuất: Carmar - Đài Loan

Máy chiếu biên dạng

Model: PV-3015 series

Hãng sản xuất: Carmar – Đài Loan

Máy chiếu biên dạng kiểu ngang

Model: PH-3020, PH-4025

Hãng sản xuất: Carmar – Đài Loan

Máy profile projector để sàn

Model: PV6020V

Hãng sản xuất: Carmar – Đà Loan

Máy chiếu profile projector nhiều vật kính

Model: PV-3000 series

Hãng sản xuất: Carmar – Đài Loan

Máy đo 2D loại để sàn cực lớn

Model: Excel 1651 / 1652 / 200 / 250 series

Hãng sản xuất: Micro Vu - Mỹ