Lắp đặt & HDSD thiết bị

Bàn giao, lắp đặt Lò khử khí Hydro cho khách tại Đà Nẵng

Khoảng giữa tháng 7 năm 2023, HUST Việt Nam đã tiến hành lắp đặt lò khử khí Hydro của hãng Vision Tec - Hàn Quốc cho khách hàng tại Đà Nẵng

Xem thêm

Bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn Buồng thử nghiệm lão hóa UV

Ngày 10/07 vừa qua, HUST Việt Nam đã tiến hành bàn giao, lắp đặt buồng thử nghiệm lão hóa UV model UV-260 cho một khách hàng ở Tỉnh Hải Dương

Xem thêm

Bàn giao lắp đặt máy đo 2D dạng tự động cho khách hàng tại Quảng Nam

Vào khoảng thời gian giữa tháng 6 năm 2023, HUST VIỆT NAM hoàn thành việc bàn giao lắp đặt máy đo 2D dạng tự động (CNC Video Measuring Machine) cho khách hàng tại Quảng Nam.

Xem thêm

Bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn máy chiếu biên dạng PV-3025AE

Ngày 27/06 , HUST Việt Nam đã tiến hành bàn giao lắp đặt Máy chiếu biên dạng (model: PV-3025AE) của Carmar cho khách hàng tại Hưng Yên

Xem thêm

Bàn giao tủ thử nghiệm kháng nước IP X3~X6

Ngày 27/5/2023, HUST Việt Nam đã tiến hành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng Tủ thử nghiệm kháng nước IP X3 ; IP X4 ; IP X5 và IP X6

Xem thêm

Phần 3: Lắp đặt máy thử thả rơi và máy thử nhào

Thiết bị cuối cùng trong chuỗi các sản phẩm từ nhà cung cấp T-Machine là Máy thử nghiệm thả rơi và Máy thử nghiệm nhào

Xem thêm