Lắp đặt & HDSD thiết bị

Bàn giao và lắp đặt Tủ Xenon thử nghiệm lão hóa cho khách hàng tại Thái Nguyên

Vào khoảng thời gian đầu tháng 12/2022, HUST VIỆT NAM đã hoàn thành bàn giao hướng dẫn sử dụng Tủ Xenon thử nghiệm lão hóa (Solar Box) cho khách hàng tại Thái Nguyên.

Xem thêm

Lắp đặt bàn giao máy quang phổ phát xạ S3 Minilab 300 cho khách hàng tại Quảng Ninh

Đầu tháng 11/2022 HUST Việt Nam đã hoàn thành lắp đặt bàn giao máy quang phổ phát xạ S3 Minilab 300 cho khách hàng ở Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Lắp đặt hướng dẫn vận hành máy đo 2D (Video measuring machine) cho khách hàng tại Bắc Ninh

Vào ngày 18/11/2022, Hust Việt Nam tiến hành bàn giao, hướng dẫn sử dụng máy đo 2D (Video measuring machine) cho một khách hàng tại Bắc Ninh

Xem thêm

Bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn vận hành tủ nhiệt độ môi trường, tủ nhiệt độ áp suất cho khách hàng tại Bắc Ninh

Vào những ngày cuối tháng 10 năm 2022, HUST Việt Nam đã hoàn thành bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn vận hành Tủ Nhiệt Độ Độ Ẩm (Humidity Temperature Chamber), tủ nhiệt độ - áp suất (Low Temperature & Pressure Chamber) cho khách hàng tại Bắc Ninh

Xem thêm

Bàn giao, hướng dẫn vận hành máy kiểm tra độ bền mài mòn mực in

Trung tuần tháng 12 năm 2022, HUST Việt Nam đã bàn giao và hướng dẫn vận hành máy kiểm tra độ bền mài mòn mực in trên vỏ hộp (model: VT-RT 400) cho một khách hàng tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Lắp đặt&hướng dẫn sử dụng thiết bị thử nghiệm môi trường - VisionTec

Trong tháng 12 năm 2022, HUST Việt Nam đã lắp đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị thử nghiệm môi trường của hãng Vision Tec cho một khách hàng tại KCN Vân Trung, Bắc Giang.

Xem thêm