Máy đúc mẫu

Máy đúc mẫu đường kính khuôn tới 60mm Qpress 70 (OPAL 480)

(OPAL 480 là tên model cũ, dự kiến đổi thành Qpress 70).

Là máy đúc mẫu nóng tự động hoàn toàn bằng thủy lực, làm mát bằng nước

Là dòng máy tự động hoàn toàn và được điều khiển bằng điện tử.

Màn hình điều khiển LCD lớn, sáng, tối ưu hóa giao diện người dùng.

 

Máy đúc mẫu đường kính khuôn tới 40mm Qpress 40 (OPAL 410)

OPAL 410 là tên model cũ, dự kiến đổi thành Qpress 40)

Là máy đúc mẫu nóng bằng thủy lực hoàn toàn, làm mát bằng nước

Là dòng máy tự động hoàn toàn

Cơ cấu trượt đóng mở Bayonet

Máy đúc mẫu tự động 4 mẫu cùng lúc Qpress 50 (OPAL X-PRESS)

Cấu tạo kiểu modun, dùng trong trường hợp cần đúc nhanh cùng lúc nhiều mẫu độc lập.

Có 2 phiên bản: 

Qpress 50 -2: đúc được 2 mẫu độc lập cùng lúc.

Qpress 50-4: đúc được 4 mẫu độc lập cùng lúc.

Thiết bị đúc mẫu lạnh, đúc mẫu bằng sóng tử ngoại (UV)

Qmount là một thiết bị hiện đại dùng để đúc các mẫu vật liệu dựa trên quá trình

đóng rắn bằng ánh sáng tử ngoại (UV)

Thiết bị được sử dụng công nghệ đèn led hiện đại và mạnh mẽ

Hoàn thành việc đúc mẫu trong thời gian rất ngắn

Có thể đúc cùng lúc lên đến 12 mẫu với đường kính 40mm