Vật tư cho máy mài và đánh bóng

Vật tư cho máy mài và đánh bóng | Giấy mài | Vải đánh bóng (1 Sản phẩm)

HỘP GIẢI PHÁP - Tất cả trong một cho mài và đánh bóng

Hộp Giả Pháp (SOLUTION BOX) cung cấp tất cả các giải pháp chuẩn bị mẫu 

đối cho các vật liệu khác nhau.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuẩn bị mẫu, Hộp Giải Pháp giúp

các nhà sản xuất dễ dàng trong việc chuẩn bị mẫu