Vật tư cho máy đúc mẫu

Vật tư cho máy đúc mẫu | Nhựa đúc mẫu | Khuôn đúc | QATM Đức (7 Sản phẩm)

HOT

Nhựa epoxy đúc mẫu lạnh

1 ₫

Hệ thống 2 thành phần: Nhựa + chất làm cứng ( 2:1 [ Trọng lượng %])

Sản phẩm cho thấy sự hình thành khe hở thấp và thích hợp trong phương pháp đúc chân không.

Nó rất thích hợp để gắn các mẫu có độ cứng từ thấp đến trung bình.

Mua hàng