Keo dính DELO KATIOBOND

Keo dính trong suốt DELO KATIOBOND KB554

  • Sản phẩm keo DELO KATIOBOND: Keo UV hoàn toàn trong suốt;
  • Chất kết dính DELO KATIOBOND chủ yếu được sử dụng trong bao bì bán dẫn, vi mạch điện tử, kỹ thuật điện, quang điện tử, thiết bị điện tử hữu cơ, ô tô và ổ đĩa cứng để liên kết, phủ, cố định, đúc và hàn kín.