Keo dính DELO-GUM

Keo silicon siêu dính DELO-GUM 3697

  • Loại keo dán 1 thành phần dựa trên cơ sở cao su silicon liên kết cộng hóa trị với axetic axít, không dung môi (RTV -1 Silicone rubber);
  • Chất kết dính dùng để bao gói có sẵn dưới dạng các sản phẩm một và hai thành phần;
  • Nhiệt độ hoạt động: từ -500C ~ +1800C.